top of page
Okulda Barış Kültürü - Kirsten Kristensen
IVK_gratis_undervisningsmateriale.png

Film: Şiddetsiz İletişim’le Okullarda Barış Kültürü - Türkçe altyazılı

Film, anlaşmazlıkların kaçınılmaz olduğu fikri üzerine kurulu; aynı zamanda eğer bu durumlara yakından bakabilir ve davranışların ardındaki ihtiyaçlara odaklanabilirsek, anlaşmazlıkların toplumsal ve bireysel becerilerin gelişimi için de birer zemin oluşturduğuna dayanıyor. Filmde, çatışmaları çözmek ve güveni yeniden inşa etmek için Şiddetsiz İletişim’in yöntemleri kullanılıyor. Bir anlaşmazlığı anlamak ve yönetmek için olayı, duygu ve ihtiyaçları tasvir etmek ve belirli bir eylem için ricada bulunmak için araçlar sunuluyor. 

Şiddetsiz İletişim okullarda barışçıl bir öğrenme ortamı sağlayabilir. Öğretmenlerin günlük uygulamada anlaşmazlıklarla nasıl çalıştıklarını, bir topluluk hissiyatını ve barış kültürünü nasıl teşvik ettiklerini bu filmde izleyebilirsiniz. Şiddetsiz İletişim, karmaşık ve değişken bir dünyayı yönetecek nitelikte donanıma sahip, güçlü çocuklar yetiştirmede öğretmenleri destekliyor. 

Film 5 kısa filme bölünmüş durumda. Filmlerin dördü bir sınıfı konu ediyor. Agedrup Skole’da okuyan okul öncesi çocuklarının, hem kendi duygu ve ihtiyaçlarını hem de diğerlerinin duygu ve ihtiyaçlarını anlamak için Şiddetsiz İletişim’i nasıl uyguladıklarını izleyebilirsiniz. 1. film bir okul öncesi sınıfta yaşanan bir anlaşmazlığa giriş sunuyor. 2.-4. filmlerde, 1. filmden sahneler yinelenip ayrıntılandırılıyor ve öğretmenin anlaşmazlığı yönetmek için Şiddetsiz İletişim’i uygulama biçimi detaylarıyla gösteriliyor. 5. film, 6. sınıftan bir erkek çocuğun öğretmeniyle sohbeti üzerine kurulu. Çocuklar 6-7 yaştan itibaren Şiddetsiz İletişim’i uygulamaya başlayabiliyorlar. Çocuklar, kaç yaşında olurlarsa olsunlar, aynı araçları kullanarak çatışmaları nasıl yöneteceklerini öğrenebilirle

Öğretmenlerin filmde kullandıkları duygu ve ihtiyaç kartlarını pek çok dilde bulabilirsiniz. Kartları ücretsiz olarak indirin.

Kartların Türkçesini  buradan indirebilirsiniz.

İngilizce kaynak metne buradan ulaşabilirsiniz: http://www.kommunikationforlivet.dk/GB/Schools/NVC%20Film%20-%20Turkish

Yapım: The LIVKOM Association
Şiddetsiz İletişim Eğitmeni ve Danışmanı: Kirsten Kristensen, , Tel +45 4035 0955.
Sponsor: Danimarka Eğitim Bakanlığı 
Üretim ve Organizasyon: Marianne Rasmussen, Filmkompagniet
Türkçe Çeviri: Esma Çınar, Düzenleme: Fatoş Ateş
Resimli Duygu ve İhtiyaç Kartları:  Sura Hart and Victoria Kindle Hodson'un hazırladığı "Saygılı Ebeveynler, Saygılı Çocuklar" kitabından.

Yayın hakları: Filmkompagniet, Danimarka. www.filmkompagniet.dk 

Film 1/5: Her Davranışın Arkasında Bir İhtiyaç Vardır: Okullarda Şiddetsiz İletişim’e giriş. Bir okul öncesi öğretmenin Şiddetsiz İletişim deneyimini ve bu dilin sınıfta sosyal ortamı nasıl değiştirdiğini dinliyoruz. Filmde iki okul öncesi çocuğun yaşadığı bir anlaşmazlığa da tanık oluyoruz. 

Film 2/5:  Çatışmadan Bağlantıya 4 Unsur:  Öğretmenin, ilk filme konu olan anlaşmazlığı Şiddetsiz İletişim’in dört anahtarını (gözlem, duygu, ihtiyaç, rica) kullanarak nasıl çözdüğünü görüyoruz. İlk filmden sahneler bu filmde detaylandırılıyor.

Film 3/5: Duygularımın Sorumluluğunu Almak: İlk filmden sahnelerle, duygu ve ihtiyaç kartlarının  anlaşmazlık içindeki çocuklara duygu ve ihtiyaçlarını tanımlamakta nasıl yardımcı olduğunu izliyoruz. 

Film 4/5: Başkaları için Empati, Başkalarını Anlamak: Çocuklar başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını tahmin etmeye çalışırken, öğretmen de onlara anlaşmazlık anlarında bağ kurmak ve yaşananlardan öğrenmek konusunda destek oluyor. 

Film 5/5:  Kızgınlıktan Empatiye: 6. sınıftan Mohammed ve öğretmeni Mona bize duygu ve ihtiyaçlara dair sohbetlerinin kızgınlığı anlamalarına ve kendileriyle empati kurmalarına yardımcı olduğunu anlatıyor. 

bottom of page