top of page

Şiddetsiz İletişim'i Paylaşma Seçimleri

 

CNVC, Şiddetsiz İletişim'i paylaşmak isteyenlere aşağıda çevirisini bulacağınız bir uygulama rehberini sunar.

 

CNVC (Center for Nonviolent Communication - ABD) Sertifikalı Eğitmenleri,

 • Zengin bir asistanlık ve eğitmenlik dosyasının dahil olduğu CNVC'nin kapsamlı sertifikasyon sürecini üç günlük bir grup değerlendirmesi ile tamamlamış;

 • Sertifikasının geçerliliğini korumak için her yıl eğitmen olarak kendini geliştirmeye devam ettiğini gösteren sertifika yenileme sürecinden geçen; 

 • CNVC sertifikalı eğitmen rehberini izleyeceğini taahhüt eden; 

 • CNVC’yi destekleyeceğine dair verdiği taahhüdün bir parçası olarak yıllık gelirinden maddi katkıda bulunan kişilerdir.

CNVC Sertifikalı Eğitmen Adayları (Henüz sertifikasını almamış olmakla birlikte), 

 • CNVC sertifika sürecine kaydını yaptırmış;

 • CNVC sertifikalı eğitmenlerle en az 30 seminer gününü tamamlayan;

 • “Sertifikalı olmayan kişiler için Şiddetsiz İletişim’i Paylaşma Rehberi”ne uyacağını taahhüt eden kişilerdir.

 

CNVC - Şiddetsiz İletişim Sertifikalı Eğitmeni olmak:

CNVC Eğitmeni Sertifikası almak bildiğimiz anlamda bir eğitim programından farklı bir yolculuk olup bu süreçte sizden istenecekler:

 • Toplumsal değişime ve manevi değerlere yaklaşımınızda, bir topluluk içinde yaşayarak uygulamanızda ifadesini bulacak olan derin bir Şiddetsiz İletişim farkındalığı, bilinci ve tutumu geliştirmeniz;

 • Şiddetsiz İletişim sürecini derinden kavramış olmanız ve bu bilgileri öğretme becerilerini kazanmış olmanızın yanı sıra, kendi öğrenme ve büyümenize devam etmeye güçlü bir istek duymanız;

 • En az bir yıldır Şiddetsiz İletişim’i öğretiyor olmanız. Bunu sertifikasız eğitmen olarak seminerlerde ve alıştırma gruplarında yapmanız;

 • Kendi gelişiminiz için en az üç değişik CNVC sertifikalı eğitmenin rehberliğinde önemli ve anlamlı eğitim deneyi edinmiş olmanız;

 • 3-5 yıl gibi bir süreyi kapsayacak zamana yaydığınız en az 50 seminer gününe katılmış olmanız (Buna 9 günlük International Intensive Training (IIT) de dahildir);

 • Şiddetsiz İletişim yolculuğunuzda kişisel öğrenme ve gelişmenizi izleyebilmenize yardımcı olacak günce ve eğitim seyir defteri tutmanız; 

 • Bir sertifika denetmeni (Certification Assessor) rehberliğinde bu yolculuğu sürdürmeniz,

 • Şİ-DER Türkiye üyesi olmanız ve belirlenen yıllık aidatı düzenli olarak ödemeniz. 

 • Setifikaya Hazırlık Paketi'ni okumanız.

 • Sertifika sürecine dair adımları buradan takip edebilirsiniz.

Şiddetsiz İletişim eğitimlerini kimler verebilir?

Sertifikalı eğitmen olmadığını ve sadece öğrendiği kadarını paylaştığını belirterek, tabii ki herkes hayatını zenginleştiren bu bilgileri başkaları ile paylaşabilir. “Sertifikalı Olmayan Kişiler İçin Şiddetsiz İletişimi Paylaşma Rehberi”ne bakınız: http://www.cnvc.org/guidelines-for-sharing-nvc 

bottom of page