top of page

Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi

ABD'de yer alan CNVC (Center of Nonviolent Communication), herkesin ihtiyaçlarının barışçıl biçimde karşılandığı bir dünya düşleyenlerin kurduğu küresel bir örgüttür. CNVC, kişinin kendisiyle ve başkalarıyla bağ içinde olmasını güçlendiren eğitim programlarını destekler.

 

Bunun yanı sıra, kurum ve örgütlerde hayatı zenginleştiren sistemlerin gelişmesini de destekleyerek bu düşe katkıda bulunur. Bu çabasını gönül bağı kurma yeteneklerini güçlendiren, kaynak paylaşımını ve çatışmaları barışçıl yolla çözümlemeyi öneren Şiddetsiz İletişim sürecini yaşayarak, öğreterek sürdürmektedir.

 

Kendisini bu çabaya adayan merkez, çalışmalarını karar alma durumunda örgütün her seviyesinde Şiddetsiz İletişim sürecini uygulayarak, konsensüs ile hareket ederek, öğrettiği ile uyum içinde yaşamayı öngörerek, barışçıl, adil ve ekolojik dengeye sahip bir dünya için çalışan diğer kurum ve örgütlerle işbirliği içine girerek yapmaktadır.

 

www.cnvc.org 

bottom of page