top of page

Kullanıldığı Alanlar ve Yararları

Aile ve Ebeveynlik

 • Aile kavgalarını ve kardeşler arası rekabeti azaltmak, iktidar kavgalarından güven ve işbirliğine doğru hareket etmek,

 • Koşulsuz sevgiye olanak sağlayacak nitelikte bağlar yaratmak,

 • Çocukların özerkliğini koruyup beslemek,

 • Birinin diğeri üzerinde güç kullanması yerine birlikte güç kullanma stratejilerine yönelmek.

Kişisel İlişkiler

 • Duygusal bağlarınızı derinleştirmek,

 • Yargı ve eleştirileri anlamak ve bağa dönüştürmek,

 • Birini dinlerken onu gerçekten duyabilmek,

 • İstediğini daha sık ve talep, suçlama, utandırma kullanmadan elde etmek,

 • Her ne deniyor, her ne yapılıyorsa bunun arkasındaki ihtiyacı duyabilmek, görebilmek.

Kişisel Gelişim ve Ruhsal Şifa

 • Utanç ve depresyonu kişisel yetkinliğe dönüştürmek,

 • Geçmiş acılara şifa bulmak, esenliğe kavuşmak, iyileşmek,

 • Sağlıksız alışkanlıkları dönüştürmek,

 • Kendi tercihlerimize ve ihtiyaçlarımıza sadık kalmak,

 • Şartlanmalar, otomatik davranışlar ve alışkanlıklardan kurtulup seçerek eyleme geçme özgürlüğüne kavuşmak. 

Öfke Yönetimi

 • Pişmanlık duyacağınız davranışlara yol açmadan öfkeyi dönüştürmek,

 • Öfkenizin gerisindeki ihtiyaçları keşfetmek,

 • Sizi ya da ötekileri tetikleyenin kıymetini bilmeyi öğrenmek,

 • Öfkenizi diğerleri ile bağ kurmamızı sağlayacak şekilde ifade etmek,

 • Herkese tatmin edici gelecek çözümler üretmek. 

Manevi Değerler

 • Eyleminizle manevi değerlerinizin uyum içinde olmasını sağlamak,

 • İçinizdeki düşman resimlerini ve ahlak yargılarınızı dönüştürmek,

 • Şiddet üreten kültürel önyargılarınızı aşmak,

 • Başkalarına şefkat duyabilmek için önce kendi ihtiyaçlarınıza özen göstermek yani kendinizle iyi bağ içinde olmak, özünüzü bilmek.

Eğitim ve Okullar

 • Bütün öğrencilerin bireysel potansiyelini en üst düzeye yükseltmek,

 • Öğrencinin ilgisini, işi ve çalışmasıyla bağını güçlendirmek,

 • Derslikte güvenlik, güvenilirlik ve bağları geliştirmek,

 • Derslikte verimlilik ve işbirliğini geliştirmek,

 • Öğretmen-öğrenci, öğretmen-ana baba ilişkilerini güçlendirmek. 

İş İlişkileri

 • Çalışanların moralini ve bağlılığını kuvvetlendirmek,

 • İşyerindeki anlaşmazlıkları hızla ve etkin biçimde çözümlemek,

 • Büro stresini ve bundan kaynaklanan iş kaybını azaltmak,

 • Çalışanların potansiyelini en üst düzeye yükseltmek,

 • Müşteri ihtiyaçlarını daha etkin duymak ve dile getirmek,

 • Çalışanlara kişisel büyümeyi destekleyen değerlendirmeler sunmak.

Anlaşmazlıklara Çare Bulmak

 • Kişisel veya kamusal, yerel veya uluslararası düzeyde anlaşmazlıklara barışçıl çözümler üretme,

 • Anlaşmazlığın özüne ulaşmak ve hızlı tartışmak,

 • İşbirliği ortamı oluşturmak,

 • İnsanların gerçekten duyulduğunu hissedeceği biçimde dinlemek,

 • Eleştiri ve suçlamaları şefkatli bağa dönüştürmek,

 • Gelecek acı ve yanlış anlaşılmalardan korunmak.

Örgütsel Verimlilik

 • Takım çalışmasını, morali ve verimliliği geliştirmek,

 • Toplantıların üretkenliğini yükseltmek,

 • Hizmetinizin veya ürününüzün niteliğini azamiye çıkarmak,

 • Kuruluşunuzun sosyal çevrenize katkısını azamiye çıkarmak.​

bottom of page