top of page

Şiddetsiz İletişim Derneği, tüm varoluşun birbiriyle bağ içinde olduğu gerçeğinden yola çıkarak, 

 • Herkesin kendini şefkatle kucakladığı ve bütün canlıların ihtiyaçlarını empatiyle anladığı,

 • İnsanların birbirinin temel insani ihtiyaçlarını gözettiği ve birbirlerine kalpten katkıda bulunduğu,

 • Birey ve toplulukların barışı sağlamak ve korumak için ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olduğu, 

 • Ekonomi, eğitim, adalet, sağlık ve toplumsal barış alanlarında oluşturduğumuz yapıların şiddetsizlik bilincini yansıttığı bir dünya hayalini taşır.

Hayalimiz (Vizyon)

Amaçlarımız (Misyon)

Şiddetsiz İletişim Derneği olarak,

 • Şiddetsiz İletişim’i yaşamaya, 

 • Anlaşmazlık ve çatışma içinde olan insanların ve grupların birbirlerini anlamalarına,  

 • İnsanların birlikte güç kullanmak ve liderlik sorumluluğunu ele almak için ihtiyaçları olan becerileri kazanmalarına, 

 • Toplumsal dönüşüm ve kalıcı barışı sağlayacak dili ve ilişkileri kurmaya destek olmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşuyuz.​

Faaliyetlerimiz

Şiddetsiz İletişim Derneği amaçlarını gerçekleştirmek için; 

 • İş, eş, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde bağlantıyı güçlendirecek eğitimler sunmak, 

 • Kurumsal alana Şiddetsiz İletişim’in çatışma yönetimi ve liderlik anlayışını götürmek;

 • Topluluk oluşturmak ve güçlendirmek için eğitimler sunmak,

 • Benzer çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 • Uluslararası NVC sertifikalı eğitmenler getirerek seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek, 

 • Eğitim, arabuluculuk, koçluk, kolaylaştırıcılık ve süpervizyon hizmetleri sunmak, 

 • Empati alıştırma grupları ve şiddetsiz yaşamı deneyimleme kampları düzenlemek,

 • Şiddetsiz İletişim ile ilgili eğitim materyalleri hazırlamak, 

 • Şiddetsiz İletişim sürecinin bütünlüğünü sürdürmek amacı ile sertifikalı eğitmenler yetişmesini desteklemek üzere kurulmuştur.

Dernek Tüzüğünü buradan  inceleyebilirsiniz.

bottom of page