top of page

Şiddetsiz İletişim Derneği, tüm varoluşun birbiriyle bağ içinde olduğu gerçeğinden yola çıkarak, birey ve toplulukların barışı sağlamak ve korumak için ihtiyaç duyduğu becerilere sahip olduğu bir ... devamı

Derneğimiz

Dernekler kanunu çerçevesinde derneğin belirtilen amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmak isteyen,  Şiddetsiz İletişim Kolaylaştırıcıları.... devamı

Çalışmalarımızdan, haberdar oldunuz ve okuduklarınız sizi heyecanlandırdıysa, sizi derneğimizin çalışmalarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz... devamı 

bottom of page