top of page

CNVC Sertifikalı Olmayan Kişiler için Şiddetsiz İletişim'i Paylaşma Rehberi

Şiddetsiz İletişim'in hayatımıza katkılarını gördükçe içimizde genellikle öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşma isteği uyanır.

 

Gerçekten de birlikte çaba harcamak isterken düşlediğimiz, bütün insanların ve kuruluşların barışçıl davranma kapasitelerini derinleştirmesi, böylece hayata çok daha iyi hizmet edebilmektir. 

Arzu eden herkesi Şiddetsiz İletişim'i paylaşma yönünde cesaretlendirmek istiyorsunuz, neden CNVC Sertifikalı Eğitmenler yetiştiriyorsunuz?

 

Niyetimiz, insanları, değerli buldukları bilgileri kendilerine anlamlı gelen biçimlerde başkalarıyla paylaşmaları yönünde cesaretlendirmek. Şİ’yi paylaşma sürecini eğitmen sertifikasyon programıyla destekliyoruz; çünkü Şİ'nin bir yöntem olarak bütünlüğünü korumaya değer veriyoruz. Bunu amaçla, CNVC sertifikasyon sürecine dönük ortak bir deneyime sahip olan bir CNVC Sertifikalı Eğitmenler topluluğunu teşvik ediyoruz. Sertifikasyon süreci sayesinde, CNVC Sertifikalı Eğitmenlerle ilişkimizi ve Şİ’nin amaçlarını ve özünü aslına uygun, kapsamlı, tutarlı ve güvenilir biçimde paylaşacaklarına yönelik güvenimizi besliyoruz. CNVC Sertifikalı Eğitmenlerden, CNVC ve diğer CNVC Sertifikalı Eğitmenlerle bir topluluk içinde kalmaları, CNVC’nin çalışmalarını ve misyonunu desteklemek üzere her yıl taahhütte bulunmaları istenir. Diğer anlaşma maddeleri CNVC Eğitmen Sözleşmesi’nde incelenebilir.

 

Yani, isteyen herkes Şiddetsiz İletişim’e dair deneyimini paylaşabilir mi?

 

Evet! Edindiğiniz deneyimi başkalarıyla paylaşmanızı ve bunu Şiddetsiz İletişim’den anladıklarınıza dayanarak yaptığınızı açıklamanızı takdirle karşılıyoruz. Deneyiminizi paylaşırken aşağıda listelenen tescilli markalardan birini kullandığınızda, yerel ve bölgesel Şİ oluşumlarından ve CNVC Sertifikalı Eğitmenlerden söz etmenizi, bunun yanında CNVC web sitesi www.cnvc.org ve www.siddetsiziletisim.com adreslerini vermenizi rica ediyoruz.

CNVC’yi neden italik yazılmış olarak görüyorum?

 

CNVC Eğitmen Sözleşmesini yeniden gözden geçirdiğimizde ve marka tescili anlaşmalarımızı netliğe kavuşturduğumuzda, tescilli markalarımızı içeren kavramların tanınırlık, netlik ve markalama amaçlarıyla metinlerde ayırt edilir biçimde yazılmasını istediğimizi fark ettik. Bunu yapmanın kolay ve etkin bir yolunun bu metinleri italik yazmak olduğunu düşündük. Tanıtım materyallerinizde, web sitenizde (aşağıda listelenen) marka tescilli kavramlara yer verdiğinizde, bu stratejiyi benimsemeyi dikkate almanızı rica ediyoruz. Tescilli markaları içeren kavramları ayırt edilir biçimde kullanmanın diğer yolları şunlar olabilir: Kalın harfle veya büyük harfle yazmak, bu kavramların altını çizmek veya kavramları tırnak içine almak.

 

Şiddetsiz İletişim’le ilgili resmî toplantılar düzenleyip bunların tanıtımını yapabilir miyiz?

 

Eğer Şiddetsiz İletişim deneyimlerinizi seminer veya alıştırma grubu benzeri çalışmalarla sunuyorsanız, seminerlerinizin, materyallerinizin üst başlığında, başlığında veya alt başlığında veya kartvizitlerinizde, broşürlerinizde, e-posta adreslerinizde veya web sitelerinizin adlarında aşağıdaki kavramları kullanmaktan kaçınmanızı rica ederiz. Ancak, Şİ paylaşımlarınızda, eğitim materyallerinizin ve tanıtım dokümanlarınızın iç metinlerinde bu kavramları kullanabilirsiniz. CNVC Sertifikalı Eğitmen olmayanlar tarafından kullanılmak üzere alternatif isimler ve/veya başlıklar listesi oluşturulmasına dair ricalar aldık. Niyetinizi ve kişisel odağınızı tanımlayan başlıklar bulmanız konusunda yaratıcılığınızı, seçiminizi ve özgürlüğünüzü teşvik etmek isteriz. Alternatifler içeren belirli bir liste oluşturmanın destekleyici olmaktan çok kısıtlayıcı olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yerine, Şİ’nin yaşamımıza katkılarının güzelliğini ifade edecek pek çok yol olduğunu hatırlayarak sizi yaratıcılıkta sınır tanımamaya davet ediyoruz. Marka tescilli kavramlar şunlardır:

● ŞİDDETSİZ İLETİŞİM MERKEZİ (CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION)

● CNVC

● USPTO (reg. no. 2460893) ile kayıtlı logo:

 

“Şiddetsiz İletişim eğitmeniyiz” diyebilir miyiz?

 

“CNVC Sertifikalı Eğitmen” tanımını kullanımı, bu eğitmenlerin CNVC himayesinde ve CNVC ile bağlantıda olduklarını ifade eder. CNVC'nin himayesinde olduğunuz veya sertifikasını aldığınız izlenimini bırakacak “Şiddetsiz İletişim Eğitmeni”, “Şiddetsiz İletişim” ve benzeri ibare ve kavramlarla tescilli markaları içeren kartvizit, broşür, e-posta adresi web sitesi gibi materyaller hazırlamaktan kaçınmanızı rica ederiz. Şİ deneyiminizi paylaştığınız eğitimlerde CNVC sertifikanız olmadığı konusunda katılımcıları bilgilendirmenizi rica ediyoruz. Ancak Şiddetsiz İletişim’le ilgili çalışmalarınız, sunduğunuz eğitimler ve yaşam deneyimleriniz konusunda bilgi vermekte özgür olmanızı isteriz.

 

Hepsi bu mu? Eğitimlerimden herhangi bir maddi beklentiniz var mı?

 

Gönülden alıp verme ruhu ile eğitim sunduğunuzu umuyoruz ve bunun bir ifadesi olarak memnuniyetle bağış kabul ederiz. Bu kaynaklar CNVC’nin Şİ’yi dünyanın her yerine ulaştırabilme amacına destek olmak için kullanılır.

Sunum yaparken CNVC veya CNVC eğitmenleri tarafından hazırlanmış malzemeleri kullanabilir miyim?

 

Bu malzemeleri kullanmadan önce lütfen CNVC ile diyalog kurun. Bunların çoğu belirli bir eğitim tipi için hazırlanmış olduğundan, bu materyaller üretildikleri bağlam içinde sunulduklarında materyallerin netliğinin ve bütünlüğünün tam olarak karşıya ulaştığını düşünüyoruz. Eğitmenler tarafından hazırlanan materyalleri kullanmak için lütfen önce söz konusu eğitmenin kendisine danışın. Eğer kendi malzemenizi hazırlıyorsanız, lütfen deneyimlerinizi paylaşırken “Şiddetsiz İletişim”e gönderme yaparak malzemelerin ve içeriğin “Marshall B. Rosenberg ve CNVC’nin (www.cnvc.org) çalışmalarına dayandığını” ifade edin. Eğer hâlâ sorularınız varsa, lütfen CNVC ofisi ile bağlantıya geçin; yanıtlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Daha barışçıl bir dünya yaratmaya dönük arayışımızda sizinle yol almaktan çok memnun oluruz.

LOGOCNVCc.png
bottom of page