top of page
Anlaşmazlıkta Bağ Kurmak - Yoram Mosenzon

Uluslararası Şiddetsiz İletişim Sertifikalı Eğitmen Yoram Mosenzon insan ilişkileri, anlaşmazlık çözümü ve iletişim alanlarında beceri geliştirme amaçlı "Anlaşmazlıkta Bağ Kurmak" eğitimini 17-19 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 3 günlük atölyede sunuyor. (2.5 saatlik bir bölümü)

bottom of page