top of page

Gonca Fide
CNVC Sertifikalı Eğitmen

ODTÜ Sosyoloji mezunuyum. Uluslararası ve ulusal programların kalkınma, doğa koruma, yaban hayatı geliştirme, erozyon önleme, projelerinde görev aldım. Enerji sektörünün sosyal etki alanında çalıştım. 

Profesyonel hayatımda sayısız Anadolu köyünü ziyaret ettiğimde insanların farklılıktan çok benzerlikleri olduğunu, aynı olaya farklı açılardan yaklaştıklarını ve bakış açılarını esnetmeyi daha önce deneyimlememiş olmalarından dolayı anlaşmazlık yaşadıklarını gözlemledim. Anlaşma zemini oluşma ihtimalinin nasıl oluşturulacağı her zaman kişisel merakım oldu. 

Kızım için okul arayışında iken Başka Bir Okul Mümkün hareketinden haberdar oldum. Profesyonel hayatımın yanında gönüllü olarak BBOM Ankara Kooperatifinin kuruluş yıllarında Genel Koordinatörlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüm. BBOM Derneği Yönetim Kurulunda etkin rol aldım.

Eğitimde alternatif – demokratik yaklaşımları öğrenme sürecinde Şiddetsiz İletişim (Şİ) ile tanıştım. Marshall Rosenberg’in “ihtiyaç odaklı yaklaşımı”yla iletişim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebileceğimizi deneyimledim. Ulusal ve Uluslararası sertifikalı eğitmenlerinden 500 saatin üzerinde eğitim aldım ve 300 saati aşan paylaşımlarda bulundum. Şiddetsizlik yolculuğuma CNVC (Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi) Sertifikalı Eğitmeni olarak devam ediyorum. 

Ankara’da “Empati Akşamı”, “Anda Kal Canda Kal” ve “İletişim’de 42 Anahtar Ayrım” atölyelerinde Şİ paylaşıyorum. Şİ diliyle anlaşmazlıkları dönüştürmeye rehberlik ediyorum. Eğitimlerimi yüzyüze ve çevrim içi olarak verebiliyorum. 2019 yılından bu yana Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği üyesiyim. Ağustos 2022 tarihinden itibaren Centre for Nonviolent Communication Certified Trainers listesindeyim.

İhtiyaç odaklı ve empatiyle bezenmiş bu dilin “şiddetsizliği yaratma” konusunda çok güçlü olduğunu görüyorum ve yayılması için elimden geleni yapmaya devam ediyorum.

 

Instagram'da link

Facebook'ta link

Daha fazla bilgi için: goncaf@gmail.com

gonca.jpg
bottom of page