Gonca Fide
CNVC Sertifikalı Eğitmen

ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının kırsal kalkınma, TEMA Vakfı ve Orman Bakanlığına ait doğa koruma, yaban hayatı geliştirme, erozyon önleme projelerinde Sosyolog olarak görev aldım. Enerji, baraj, maden projelerinde Sosyal Etki Uzmanı olarak çalıştım. Halen bir firmada Sosyal Etki & Yatırım Yöneticisi olarak çalışmaya devam ediyorum.

 

Bahsettiğim Projeler sayesinde sayısız Anadolu köyünü ziyaret ederek, Anadolu’nun farklı köşelerinin zenginliklerini, farklılık ve benzerliklerini gözlemleme fırsatı buldum.

Profesyonel kariyerimin yanında gönüllü olarak Başka Bir Okul Mümkün Ankara Kooperatifinin kuruluş yıllarında Genel Koordinatörlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüm. BBOM Derneği Yönetim Kurulunda etkin rol aldım.

gonca.jpg

Yaşadığım tüm bu deneyimlerde sektörler farklı olsa da insanların farklılıktan çok benzerlikleri olduğunu, aynı olaya farklı açılardan yaklaştıklarını ve bakış açılarını esnetmeyi daha önce deneyimlememiş olmalarından dolayı anlaşmazlık yaşadıklarını gözlemledim. Anlaşma zemini oluşma ihtimalinin nasıl oluşturulacağı her zaman kişisel merakım oldu.  Bu merakım Şiddetsiz İletişim (Şİ) yolculuğuna başlamamı sağladı.

Şiddetsiz İletişimle nasıl tanıştım?

BBOM Meraklı Kedi İlkokulu’nun kurulum aşamasında Demokratik Yönetim ve Alternatif Eğitim için Şiddetsiz İletişim Dilinin okulda kullanılmasının önemli olduğunu öğrendiğimde, Türkiye’de bu dilin yaygınlaşmasında büyük emeği bulunan sevgili Vivet Alevi ile tanıştım. Kooperatif içi bir anlaşmazlık için Vivet Alevi’nin uyguladığı Onarıcı Çember uygulamasından çok etkilendim. Şİ dilini hayatımın merkezine almak için Sertifikalı Eğitmen olma yolunda ilerlemeye karar verdim. 2022 yılında sertifika sürecimi tamamladım.

Bugüne kadar aldığım Şİ Eğitimleri:

  • Şİ Temel Eğitimi- Empati Yetkinliğini Geliştirmek (2016-2017; 15 Gün)-Vivet Alevi

  • İşbirliği için Empatik İletişim (2017; 2 Gün)– Vivet Alevi

  • Ebeveynlikte Öfke (2017; 1 Gün) – Gizem Alav Şapçı

  • Kendini Kabullenmek Geçmiş Acıları Dönüştürmek (2017; 2,5 Gün)- Stephan Seibert

  • Kırılganlığımızla Güçlü Olmak (2018; 5 Gün)- Liv Larsson

  • Şefkat Kursu (Online) (2018, 2019; online)- Thom Bond

  • Özümden Netliğe (2018; 2,5 Gün)- Stephan Seibert, Deniz Spatar

  • Sokak Zürafası (2019; 2,5 Gün)-Yoram Mozenson

  • Sevilmeyeni Sevmek (2019; 6 Gün)-Liv Larsson

  • Arabuluculuk (2019, 6 gün)-Vivet Alevi, Anette Zupke

Şiddetsiz İletişimi, pratiklerini deneyimlemek için gerçekleştirdiğim “Ankara Empati Akşamı”nda, 2 günlük giriş niteliğinde olan “Anda Kal Canda Kal” atölyesinde paylaşmaya devam ediyorum. 

Sunduğum Şiddetsiz İletişim paylaşımları

 

Anda Kal Canda Kal

Empati Akşamı

Şİ'de 42 Anahtar Ayrım

İngilizce Konuşanlara Şİ Eğitimleri

 

Instagram'da link

Facebook'ta link

Daha fazla bilgi için: goncaf@gmail.com